Abraham Dillié
Suzanna la Gordt
Anthonij Loijsen
Elena Mindeel
Abraham Dillié
Johanna Anthonia Loijsen
Paulus Marinus La Gordt Dillié
⚬ 1806-01-03 Middelburg
✝ 1873-06-03 Zutphen, 67 jaar
x 1860-02-27 Kedong Kebo Tina
 ♂1840-03-30PatitjanAnthonij Abraham
 ♀1842-03-19DjokjakartaPaulina Mariana
 ♀1844-07-06PontianakMaria
 ♀1845-09-19PontianakAntoinette
 ♀1847-09-28SoerabajaAlbertina
 ♂1849-09-17SoerabajaRichard Marinus
 ♂1851-11-22SoerabajaAndré
 ♂1856-05-01PoerworedjoMarinus
 ♂1858-07-21PoerworedjoOtto
 ♀1860-06-22PoerworedjoSusette Henriëtte
 ♂1864-03-23PoerworedjoJohan
 ♀1870-05-10DoesburghHenriëtte

Hij was de eerste met de achternaam "La Gordt Dillié"
Hij heeft een volle broer met de achternaam "Loijsen Dillié"
Hij was de degene die naar Nederlands-Indië verhuisde
1835-10-21 Is eervol onslagen, 2e luitenant 3e afdeling Zuid-Hollandsche schutterij
1835-1838 Amsterdam Geemigreerd naar Nederlands-Indië
1838-08-03 Geplaats bij het algemeen depot de sergant van het 4e bataillon
1840-03-30 Patjitan Geboren zoon Anthoinij Abraham
1842-03-19 Djokjakarta Geboren dochter Paulina Mariana
1842-09-11 Djokjakarta doopregister protestanten - Pauline Marianne geboren 19 maart 1842 dochter PM La Gordt Dillié en Tina
1843-12-06 Javasche courant - bevorderd tot 1e luitenant bij de 3e afdeeling depot
1844-04-26 Batavia Algemeen Handelsblad – Naar het 3e depot 2e luitenant PM La Gordt Dillié van het 9e battaillon
1844-07-06 Pontianak Geboren dochter Maria
1845-09-19 Pontianak Geboren dochter Antoinette
1847-09-28 Soerabaja Geboren dochter Albertina
1849-09-17 Soerabaja Geboren zoon Richard Marinus
1850-09-24 Algemeen Handelsblad - Benoemd tot Kapitein 3e bataillon infanterie PM La Gordt Dillié
1851-08-19 Nieuwe Rotterdamse courant - overgeplaats naar garnizoens bataillon 3e militaire afdeling
1851-11-22 Soerabaja Geboren zoon Andre
1854-08-11 Soerabaja Zoon Anthoinij Abraham 15j, soldaat voor 21 jaar
1855-10-02 Batavia Nieuwe Rotterdamsche Courant - overgeplaatst naar het 8e bataillon Willem I te Kedong Kebo
1855 Batavia Paulus Marinus verhuisd naar Poerworedjo, midden Java
1856-05-01 Poerworedjo Geboren zoon Marinus
1858-02-17 Kedong kebo Algemeen Handelsblad goedgekeurd naar het 8e bataillon te Kedong Kebo majoor PM La Gordt Dillié
1858-07-21 Poerworedjo Geboren zoon Otto
1859-02-20 Poerworedjo Zoon overleden André
1860-02-27 Poerworedjo Dochter getrouwd Maria
1860-02-27 Kedong Kebo Gehuwt Kapitein der Infanterie GLC Thihon met M La Gordt Dillie
1860-05-17 Batavia De Oostpost benoemd bij de militaire administratie tot 2e luitenants-kwartiersmeester AA La Gordt Dillié
1860-05-29 Batavia Algemeen Handelsblad Op verzoek eervol ontslagen majoor der infanterie PM La Gordt Dillié
1860-06-22 Poerworedjo Geboren dochter Susette Henriette
1860-07-24 Kedong Kebo Nieuw Rotterdamsche courant - Overgave militaire kommando majoor La Gordt Dillié aan luitenant-kolonel Reiger
1860-07-16 Nieuw Amsterdamsch Handels en effectenblad - benoemd tot 1e luitenants-kwartiersmeester infanterie de sergant AA La Gordt Dillié
1861-08-08 Poerworedjo Getrouwd met de moeder zijner kinderen: Tina
Huwelijk met een inlandse vrouw was verboden. Trouwen kon pas na de carrière.
1861-11-01 Samarang Samarangsch advertentie-blad - Aangekomen en vertrokken PM La Gordt Dillié
1862-11-11 Poerworedjo Bataviaasch handelsblad - Bevallen dochter M Tihon La Gordt Dillié te
1863-01-07 Poerworedjo Nieuwe Rotterdamsche Courant - Bevallen dochter M La Gordt Dillié
1863-07-14 Zoon Anthoinij Abraham 24j, uit militaire dienst onslagen
1864-03-23 Poerworedjo Geboren zoon Johan
1864-05-29 Poerworedjo Bevallen van een zoon de echtgenoote van PM La Gordt Dillié
1864-09-08 Amsterdam Algemeen Handelsblad - In Nederland aangekomen majoor La Gordt Dillié echtgenote en 7 kinderen
zeker mee: Maria en GLC Tihon, Antoinette of Albertina, Marinus, Otto, Susette Henriëtte, Johan
zeker niet mee: Anthonij Abraham
1865-06-17 Soerabaja Geboren kleindochter Marie Mathilde
1865-07-05 Soerabaja Zoon getrouwd Anthonij Abraham
1865-08-06 Soerabaja Rotterdamse courant - Zoon getrouwd Anthonij Abraham La Gordt Dillié met LM van der Hoff
1865-07-07 Arnhem Nieuwe Rotterdamsche courant - gepensioneerde majoor PM La Gordt dillier schenkt boek aan Bronbeek
1866-04-16 Delft Opregte Haarlemsche courant - Schoonzoon overleden GLC Tihon 38j M La Gordt Dillié
1866-08-08 Soerabaja Geboren kleinzoon John Albert
1866-09-30 Soerabaja Dagblad van Zuidholland en s Gravenhage - KleinGeboren zoon LM La Gordt Dillié van der Hoff
1866-12-21 Lang artikel vergelijking oorlogsboeken oa van majoor La Gordt Dillié:
1867-09-14 Arnhem Arnhemse courant -Geboren kleinzoon A Roebel geboren La Gordt Dillié
1868-02-13 Soerabaja Geboren Kleindochter Paulina
1873-06-03 Zutphen Overleden PM La Gord Dillié 67j echtgenoot van Tina

Deze pagina word nog bewerkt