Albertus
Glasius
Helena Barentz van Loenen
Prof. Jacob van Nuijs Klinkenberg
Maria Elizabeth Berkman
Jan van der Lelie
Dina Glans
Gerrit Glasius
Maria Johanna van Nuys Klinkenberg
Pierre Corneille Nederberg
Stijntje van der Lelie
Gerrit Glasius
Dina Catherina Nederberg
Pierre Corneille Glasius
⚬ 1844-04-03 Amsterdam
✝ 1888-07-12 Soerabaja, 44 jaar
x 1878-05-10 Soerabaja Christina Joost
 ♀1879-04-04SoerabajaDina Christina
 ♀1880-09-02SoerabajaMarie Cornelie
 ♂1881-10-21SoerabajaHermanus Pieter
 ♀1884-03-28SoerabajaAdolphina (Dolly)
 ♀1886-08-28SoerabajaCornelia Carolina Hermina
 ♂1888-04-16SoerabajaGerrit Pieter Johannes

1844-04-03 0AmsterdamGeboren in de Kerkstraat 387
1854-03-18 9AmsterdamWoonde in de Prinsengracht 474 (na omnummering 1109)
1860-04 6AmsterdamWoonde in de Kerkstraat 661
1863-03-2118AmsterdamIngeloot voor militaire dienst
1863-06-2919AmsterdamBij de Artilerie voor de gemeente van Amsterdam
1864-04-0119AmsterdamBevorderd tot Korporaal titulair
1864-10-1920AmsterdamOvergegaan bij Koninklijke Militaire Dienst
1864-12-1620AmsterdamBevorderd tot Korporaal
1866-06-2122AmsterdamBevorderd tot Sergeant
1867-12-0923RotterdamNaar Indonesie op de "Marie en Hildegonde"
1868-02-0423BataviaAangekomen in Batavia, geplaats bij de Artilerie
1870-02-2825SoerabajaBevorderd tot Sergeant Majoor
1871-11-1127SoerabajaToegekend Bronzen medaille met fl.12 Gratificatie
1873 29AtjehExpeditie naar Atjeh
1874-02-09 29AtjehBevorderd tot Adjudant Onderofficier
1875 30AtjehKrijgsverichtingen te Atjeh
1875 30AtjehEereteken voor belangrijke krijgsverichtingen
1875-03-17 30AtjehBevorderd tot Adjudant Onderofficier Dienstdoende Officier
1875 31AtjehToegekend Atjeh medaille 1973-1874
1876 31AtjehKrijgsverichtingen tegen de IV, VII, IX en de XXII Moekims
1877-03-2432AtjehToegekend Militaire Willemsorde 4e klasse
1877-11-1133AtjehToegekend zilveren medaille
1877-12-2633SoerabajaUit dienst met pensioen fl.320 per jaar
1878-05-1034SoerabajaTrouwt met Christina Joost
1879-04-0435SoerabajaGeboren dochter Dina Christine
1880-09-0236SoerabajaGeboren dochter Marie Cornelie
1881-03-1636SoerabajaOverlijden vader Gerrit Glasius
1881-10-2137SoerabajaGeboren zoon Hermanus Pieter
1883-04-1439Soerabaja Benoeming tot binnenregent van het protestantse weeshuis. Omstreden in pers
1883-04-1839SoerabajaWoonde "bij de Kantine" Verkoop huisraad
1883-04-3039Semarang Aankomst in Semarang per boot
1884-03-2839SemarangGeboren dochter Adolphina (Dolly)
1885-05-0241SemarangSolliciteerd voor schout
1885-05-1341SemarangVerkoop huisraad
1885-05-1341SemarangPersbericht opvolging binnenregent met kritiek
1886-08-2842SoerabajaGeboren dochter Cornelia Carolina Hermina
1888-04-1644SoerabajaGeboren zoon Gerrit Pieter Johannes
1888-07-1244SoerabajaOverlijd aan "de heersende ziekte", malaria
1888-07-17 SoerabajaDank voor de belangstelling
1888-07-17 SoerabajaDank aan de intekenaren, ontvangen f281,=

Deze pagina word nog bewerkt
IGV bronnenpublicaties 22

10 mei 1878. Pierre Corneille Glasius, Ridder der Militaire Willemsorde vierde klasse, geboren te Amsterdam, oud 34 jr., gepensioneerd adjudant-onderofficier, dienstdoende officier der artillerie, wonende te Soerabaja, zoon van Gerrit Glasius, wonende te Amsterdam en van Diena Nederburgh, overleden; met Christina Joost, geboren te Salatiga, oud 17 jr., natuurlijke erkende dochter van Hermanus Johannes Joost, adjudant- onderofficier provoost geweldiger, in garnizoen te Soerabaja, en van de Javaanse vrouw Tranis[?], overleden. Getuigen: Pieter Jansz Vis, Ridder der Militaire Willemsorde vierde klasse, oud 54 jr., eerste huisvader in de Jongensweesinrichting te Soerabaja, en Jan Kok, Ridder der Militaire Willemsorde vierde klasse, oud 52 jr., wagenverhuurder, beiden wonende te Soerabaja.
[RA 1879, 211: 10 mei 1878. Pierre Corneille Glasius met Christina Joost]
IGV bronnenpublicaties 12, grafschrift PENELEH B 1145

Ter nagedachtenis
aan
Pierre Corneille Glasius
in leven adjudant onderofficier
dienst doende officier der artillerie
ridder der Militaire Willemsorde
4d- klasse
geboren den 3 April 1844
te Amsterdam
overleden den 12 Juli 1888
te Soerabaia
Rust in vrede

G.P.J. Glasius
geb. 16/4-1888
overl. 14/4-1890
Rust zacht
lieve kleine doode!

Hier rust
F.H. van Aagten
geb. te Breskens (Zeeland) 18/2-1839
overl. te Bangil 18/4-1904
R.I.P.

Willem Glasius, begr. 1 mei 1909.

Hier rust
mijn geliefde echtgenoote, onze lieve moeder
behuwdmoeder en grootmoeder
Adolphina van den Broek, geb. Glasius
geb. Samarang 28/3-1884
overl. Soerabaja 15/4-1911.

Frederik Johannes Cornelis van Aagten, begr. 28 jan. 1918.
Christine van Aagten geb. Joost, begr. 14 april 1920.
Comelia Carolina Hermina Cramer geb. Glasius, begr. 8 mei 1926