Christophori Joost
Catharina Aarden
Hermanus Johannes Joost
Waris
Christina Joost
⚬ 1860-05-11 Salitiga
✝ 1920-04-13 Madioen, 59 jaar
x 1878-05-10 Soerabaja Pierre Corneille Glasius
 ♀1879-04-04SoerabajaDina Christina
 ♀1880-09-02SoerabajaMarie Cornelie
 ♂1881-10-21SoerabajaHermanus Pieter
 ♀1884-03-28SoerabajaAdolphina (Dolly) (✝ 1911-04-15 Soerabaja)
 ♀1886-08-28SoerabajaCornelia Carolina Hermina (✝ 1926-05-08 Soerabaja)
 ♂1888-04-16SoerabajaGerrit Pieter Johannes (✝ 1890-04-14 Soerabaja)

x 1893-09-06 Soerabaja Frederik Hendrik van Aagten
 ♂19e eeuwSoerabajaJan
 ♀20e eeuwSoerabajaMary (later getrouwd met Heyman en/of Hardhoorn)
 ♂20e eeuwSoerabajaChris (later getrouwd met Da Graca)
 ♂20e eeuwSoerabajaFrits
 ♀20e eeuwSoerabajaLena (later getrouwd met De Jong)

1878-05-1017SoerabajaTrouwt met Christina Joost
1879-04-0418SoerabajaGeboren dochter Dina Christine
1880-09-0220SoerabajaGeboren dochter Marie Cornelie
1881-10-2121SoerabajaGeboren zoon Hermanus Pieter
1883-04-1423Soerabaja Benoeming tot binnenregentes van het protestantse weeshuis. Omstreden in pers
1883-04-1823SoerabajaWoonde "bij de Kantine" Verkoop huisraad
1883-04-3023Semarang Aankomst in Semarang per boot
1884-03-2823SemarangGeboren dochter Adolphina (Dolly)
1885-05-0225SemarangMan solliciteerd voor schout
1885-05-1325SemarangVerkoop huisraad
1885-05-1325SemarangPersbericht opvolging binnenregent met kritiek
1886-08-2826SoerabajaGeboren dochter Cornelia Carolina Hermina
1888-04-1628SoerabajaGeboren zoon Gerrit Pieter Johannes
1888-07-1228SoerabajaMan overlijd aan "de heersende ziekte", malaria
1888-07-1728SoerabajaDank voor de belangstelling
1888-07-1728SoerabajaDank aan de intekenaren, ontvangen f281,=

Deze pagina word nog bewerkt
IGV bronnenpublicaties 22

10 mei 1878. Pierre Corneille Glasius, Ridder der Militaire Willemsorde vierde klasse, geboren te Amsterdam, oud 34 jr., gepensioneerd adjudant-onderofficier, dienstdoende officier der artillerie, wonende te Soerabaja, zoon van Gerrit Glasius, wonende te Amsterdam en van Diena Nederburgh, overleden; met Christina Joost, geboren te Salatiga, oud 17 jr., natuurlijke erkende dochter van Hermanus Johannes Joost, adjudant- onderofficier provoost geweldiger, in garnizoen te Soerabaja, en van de Javaanse vrouw Tranis[?], overleden. Getuigen: Pieter Jansz Vis, Ridder der Militaire Willemsorde vierde klasse, oud 54 jr., eerste huisvader in de Jongensweesinrichting te Soerabaja, en Jan Kok, Ridder der Militaire Willemsorde vierde klasse, oud 52 jr., wagenverhuurder, beiden wonende te Soerabaja.
[RA 1879, 211: 10 mei 1878. Pierre Corneille Glasius met Christina Joost]
IGV bronnenpublicaties 12, grafschrift PENELEH B 1145

Ter nagedachtenis
aan
Pierre Corneille Glasius
in leven adjudant onderofficier
dienst doende officier der artillerie
ridder der Militaire Willemsorde
4d- klasse
geboren den 3 April 1844
te Amsterdam
overleden den 12 Juli 1888
te Soerabaia
Rust in vrede

G.P.J. Glasius
geb. 16/4-1888
overl. 14/4-1890
Rust zacht
lieve kleine doode!

Hier rust
F.H. van Aagten
geb. te Breskens (Zeeland) 18/2-1839
overl. te Bangil 18/4-1904
R.I.P.

Willem Glasius, begr. 1 mei 1909.

Hier rust
mijn geliefde echtgenoote, onze lieve moeder
behuwdmoeder en grootmoeder
Adolphina van den Broek, geb. Glasius
geb. Samarang 28/3-1884
overl. Soerabaja 15/4-1911.

Frederik Johannes Cornelis van Aagten, begr. 28 jan. 1918.
Christine van Aagten geb. Joost, begr. 14 april 1920.
Comelia Carolina Hermina Cramer geb. Glasius, begr. 8 mei 1926