Christophori Joost
Catharina Aarden
Hermanus Johannes Joost
Waris
Christina Joost
⚬ 1860-05-11 Salitiga
✝ 1920-04-13 Madioen, 59 jaar
x 1878-05-10 Soerabaja Pierre Corneille Glasius
 ♀1879-04-04SoerabajaDina Christina
 ♀1880-09-02SoerabajaMarie Cornelie
 ♂1881-10-21SoerabajaHermanus Pieter
 ♀1884-03-28SoerabajaAdolphina (Dolly) (✝ 1911-04-15 Soerabaja)
 ♀1886-08-28SoerabajaCornelia Carolina Hermina (✝ 1926-05-08 Soerabaja)
 ♂1888-04-16SoerabajaGerrit Pieter Johannes (✝ 1890-04-14 Soerabaja)

x 1893-09-06 Soerabaja Frederik Hendrik van Aagten
 ♂19e eeuwSoerabajaJan
 ♀20e eeuwSoerabajaMary (later getrouwd met Heyman en/of Hardhoorn)
 ♂20e eeuwSoerabajaChris (later getrouwd met Da Graca)
 ♂20e eeuwSoerabajaFrits
 ♀20e eeuwSoerabajaLena (later getrouwd met De Jong)

SoerabajaWoonde op het maritiem complex Oedjong
1883SemarangWoonde in het protestante weeshuis
1883-04-14SemarangWas regentese in het protestante weeshuis
1885-05-06SemarangAdvertentie verkoop huisraad
1885-05-07SemarangOntslag aanvraag en verleend
1885-05-18SemarangVertrek naar Soerabaja met vier kinderen
1888-07-12SoerabajaMan Pierre Corneille overlijdt
1888-07-17SoerabajaDank aan intekenaren. Ontvangen f281,-

Deze pagina word nog bewerkt
IGV bronnenpublicaties 22

10 mei 1878. Pierre Corneille Glasius, Ridder der Militaire Willemsorde vierde klasse, geboren te Amsterdam, oud 34 jr., gepensioneerd adjudant-onderofficier, dienstdoende officier der artillerie, wonende te Soerabaja, zoon van Gerrit Glasius, wonende te Amsterdam en van Diena Nederburgh, overleden; met Christina Joost, geboren te Salatiga, oud 17 jr., natuurlijke erkende dochter van Hermanus Johannes Joost, adjudant- onderofficier provoost geweldiger, in garnizoen te Soerabaja, en van de Javaanse vrouw Tranis[?], overleden. Getuigen: Pieter Jansz Vis, Ridder der Militaire Willemsorde vierde klasse, oud 54 jr., eerste huisvader in de Jongensweesinrichting te Soerabaja, en Jan Kok, Ridder der Militaire Willemsorde vierde klasse, oud 52 jr., wagenverhuurder, beiden wonende te Soerabaja.
[RA 1879, 211: 10 mei 1878. Pierre Corneille Glasius met Christina Joost]