Wapen:
Gevierendeeld:
1         In goud een zwart halve adelaar uit de delingslijn.
2 en 3 In blauw drie gouden ruiten, geplaatst 2 en 1.
4         In groen drie zilveren klaverbladen, geplaats 2 en 1.
Als hartschild:
         In rood een schepenmerkteken samengesteld uit drie kruisjes
         1 en 2 geplaatst en door een lijn aaneen verbonden.

Betekenis:
In goud een zwart halve adelaar is bekend als de
"friese halve adelaar". De bezitter van het wapen was schepen.
Waarschijnlijk Jan Gerritszn Glasius schepen van Naarden in 1631.
Het wapen van Naarden is een dubbelkoppige zwarte adelaar op goud.

In blauw drie gouden ruiten. De ruit staat voor glas.
Glasius is de verlatijniseerde vorm van Glas.

In groen drie zilveren klaverbladen. De familie bezit veel
grasland.

In het hartschild schepenmerktekens.
De eigenaar was schepen (wethouder) geweest.

Laatst bewerkt: 2021-11-29
contact: info@glasius.nl